Polisa na życie – kiedy może się przydać?

Polisa na życie jest rodzajem ubezpieczenia, które obejmuje różne sytuacje życiowe. Trudno jest przewidzieć koleje losu, tym bardziej gdy żyjemy na pełnych obrotach. Wykupienie takiego ubezpieczenia, daje nam kontrolę nad przyszłością swoją i bliskich, a także zapewnia spokojny sen. A jest się o co martwić. W razie naszej trwałej niezdolności do pracy lub śmierci, wszelkie niespłacone zobowiązania mogą przejść na konto członków rodziny lub osób najbliższych. To niewątpliwie duże obciążenie dla nich na długie lata. Aby nie narażać bliskich na podobne zdarzenia, należy pomyśleć o zabezpieczeniu się przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków.

W większości sytuacji, wykupienie polisy na życie pozwala wyeliminować ryzyko niemożności spłacania zobowiązań wskutek nieszczęśliwych zdarzeń. Trwałe inwalidztwo, ciężka choroba wymagająca ciągłego leczenia lub rehabilitacji to tylko niektóre przypadki, kiedy osoba poszkodowana traci czasową lub całkowitą zdolność do pracy. Wykupienie polisy na życie pozwala zabezpieczyć naszą przyszłość i dochodzić należnego odszkodowania. Dzięki możliwości dopasowania jej zapisów do własnych potrzeb i oczekiwań, można ubezpieczyć się tylko od wybranych zdarzeń. Ma to duże znaczenie, jeśli wykonujemy zawód wysokiego ryzyka lub uprawiamy niebezpieczną dyscyplinę sportową.

Ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Polisa na życie jest jednym z najczęściej wybieranych rodzajem ubezpieczenia. Osoba, wykupująca ją, faktycznie, zabezpiecza osoby wskazane w dokumencie ubezpieczeniowym. Na jej mocy, osoby wskazane w danej polisie, otrzymują prawo do odszkodowania lub do konkretnej ochrony w razie niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej lub w przypadku jej śmierci. Towarzystwa zwykle zastrzegają sobie prawo do określania postanowień tej umowy i jej zakresu. W związku z tym, polisa może być formą inwestycji, polegającej na gromadzeniu środków finansowych, zabezpieczających interes najbliższych ubezpieczonego w razie jego niezdolności do pracy lub w przypadku nagłej śmierci. Każde nieszczęśliwe zdarzenie może powodować powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, który nie pozwala na podjęcie jakiejkolwiek pracy. W takiej sytuacji, poszkodowany może liczyć na wypłatę środków w konkretnej wysokości, które mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji i bieżące opłaty.

Ubezpieczenie na życie – jaki to koszt?

Wykupienie polisy na życie polega na zobowiązaniu się to wpłacania okresowej składki, której koszt jest określany na różne sposoby. Przede wszystkim, jej wartość końcowa zależy od całkowitej wartości ubezpieczenia. Im wyższa zatem kwota ubezpieczenia, tym wyższa składka. Kwota ta jest ustalana z ubezpieczycielem przed podpisaniem polisy i jest ona znana osobie ubezpieczonej. Oczywiście, całkowita kwota ubezpieczenia przekłada się bezpośrednio na wysokość wypłaty środków w razie zaistnienia konkretnego zdarzenia, o którym jest mowa w polisie. W tym kontekście, niezmiernie ważne jest określenie zakresu ubezpieczenia, a zatem możliwych nieszczęśliwych zdarzeń. Równie ważne dla ubezpieczyciela są wiek i stan zdrowia jego klienta. Im starsza osoba chce się ubezpieczyć na życie, tym większe ryzyko dla ubezpieczyciela skrócenia okresu opłacania składki wskutek jej śmierci. Tym samym, koszt składki w tym przypadku będzie znacznie wyższy niż dla osoby młodej.

Ubezpieczenie na życie – kiedy jesteś kredytobiorcą.

Kiedy ubiegasz się o kredyt, bank może wymagać obowiązkowego wykupienia ubezpieczenia na życie i od tego uzależnić swoją decyzję kredytową. To bardzo znane działanie banków, polegające na zabezpieczeniu swojego interesu w razie śmierci kredytobiorcy lub w przypadku jego długotrwałej lub trwałej niezdolności do wykonywania pracy wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Wykupienie takiej polisy, wiąże się z przeprowadzeniem cesji ubezpieczenia na życie na rzecz banku, w którym ma zaciągnięty kredyt hipoteczny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here