Kupowanie akcji nie jest skomplikowane

Akcje są jednym z czterech głównych rodzajów inwestycji obok środków pieniężnych, obligacji i nieruchomości. Niosą one ze sobą ryzyko, ale mogą oferować najwyższe zyski. Tutaj dowiesz się, czym są, jak inwestować w akcje i jakie są związane z tym ryzyka.

Czym są akcje?

Akcje są jak niewielkie ułamki spółki. Jeśli posiadasz akcje, posiadasz odrobinę firmy i część jej wartości.

Możesz posiadać własne akcje lub możesz łączyć swoje pieniądze z innymi osobami w ramach wspólnej inwestycji, często nazywanej funduszem akcyjnym.

Fundusze kupują pakiety akcji, które są wybierane i zarządzane przez zarządzającego funduszem. Jeśli wpłacasz swoje pieniądze do funduszy, nie musisz wykonywać czynności związanych z wyborem poszczególnych inwestycji.

Kiedy posiadasz własne akcje bezpośrednio, stajesz się akcjonariuszem, co zazwyczaj oznacza, że masz prawo do głosowania nad niektórymi decyzjami spółki. Nie dzieje się tak, jeśli inwestuje się w fundusz.

Akcje są kupowane i sprzedawane na giełdzie

Akcje dużych spółek są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – usłyszysz, że są one „notowane na giełdzie”. Mniejsze spółki są notowane na rynku inwestycji alternatywnych. W Polsce może to być na przykład giełda New Connect.

Jak działa inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje oznacza kupno i przechowywanie ich przez określony czas w celu zrealizowania zysku.

Istnieją dwa sposoby uzyskania pieniędzy z akcji firmy:

Jeśli firma się rozwija i staje się bardziej wartościowa, cena akcji jest większa – więc Twoja inwestycja też jest warta więcej.

Niektóre akcje wypłacają część zysków firmy co roku. Te zyski zwane są dywidendami. Jeśli kupujesz udziały w większych, długoletnich spółkach, prawdopodobnie otrzymasz dywidendę, ale możesz nie uzyskać szybkiego wzrostu.

Dzięki akcjom, z których wypłacane są regularne dywidendy, można uzyskać dochód lub też dywidendy mogą być reinwestowane w celu zwiększenia kapitału.

Dochód z dywidend jest opodatkowany według innej stawki niż odsetki od oszczędności.

Mniejsze firmy często nie wypłacają dywidend. Mogą być one bardziej skłonne do szybszego wzrostu, ale jednocześnie inwestycje mogą być bardziej ryzykowne.

Kupno akcji może być ryzykowne

Cena akcji będzie rosnąć lub spadać, jeśli ludzie zmienią zdanie o tym, jak dobrze firma funkcjonuje lub o warunkach ekonomicznych w jakich działa.

Jeśli cena akcji spada, to wartość inwestycji również.

Jednak na przestrzeni lat akcje przynoszą lepsze zyski niż inne główne kategorie aktywów: nieruchomości, gotówka czy obligacje.

Posiadanie akcji tylko tej jednej spółki jest dość ryzykowne.

Jeśli firma znajdzie się w trudnej sytuacji, możesz stracić część lub całość swoich pieniędzy.

Możesz rozłożyć swoje ryzyko poprzez dywersyfikację – kupno akcji różnych spółek, inwestowanie w inne aktywa lub rynki – lub poprzez lokowanie swoich pieniędzy w połączone inwestycje, takie jak fundusze inwestycyjne.

Jeśli jesteś dobrze zdywersyfikowany i inwestujesz długoterminowo (przez ponad pięć lat), możesz utrzymać ryzyko na niskim poziomie i mieć szansę na dobre zyski.

Inwestowanie w małe firmy może być szczególnie ryzykowne

Akcje mniejszych spółek są czasami nazywane „akcjami groszowymi„.

Nie spełniają one wymogów pełnego notowania na giełdzie (są to „spółki nienotowane na giełdzie”), więc są kupowane i sprzedawane na innych rynkach, takich jak rynek inwestycji alternatywnych.

Jeśli chcesz je sprzedawać, może być trudno znaleźć nabywców dla niektórych typów akcji – możesz pozostać przy akcjach lub sprzedawać po znacznie niższej cenie niż zapłaciłeś. Być może brakować Ci wielu dostępnych informacji, więc trudno jest ocenić biznes, jego finanse i przewidzieć czy się uda.

Zastanów się starannie przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w małą firmę. Czy inwestycja jest dostosowana do Twoich potrzeb? Jakie są zagrożenia i co mogą one dla Ciebie oznaczać?

Jak inwestować w akcje?

Jeśli chcesz kupić i sprzedać akcje, które sam posiadasz możesz skorzystać z:

  • brokera internetowego
  • tradycyjnego maklera giełdowego.
  • doradcy finansowego lub zarządzającego inwestycjami – możesz poprosić ich o kupno lub sprzedaż dla siebie akcji, ale i tak przejdą przez maklera papierów wartościowych.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na tej stronie.

Inwestowanie w akcje poprzez fundusz

W ramach wspólnej (zbiorowej) inwestycji, wiele osób wpłaca swoje pieniądze na rzecz funduszu.

Fundusz inwestuje w akcje – lub inne aktywa takie jak środki pieniężne, nieruchomości lub obligacje – wybrane przez profesjonalnego zarządzającego funduszem.

Możesz inwestować w fundusze poprzez szereg banków, menedżera funduszu, doradcę finansowego, tradycyjnego lub internetowego brokera.

Poprzedni artykułPośrednik kredytowy – czy naprawdę pomaga?
Następny artykułO czym przeczytasz w czasopiśmie National Geographic Polska?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj